نام پروژه: کندن ایزوگام قدیمی، اصلاح شیب پشت بام و قیرکشی

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما:
آدرس پروژه:
نوع پروژه: کندن ایزوگام قدیمی، اصلاح شیب پشت بام و قیر کشی
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان

توضیحات پروژه