نام پروژه: ایزوگام در مهرشهر

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما:
آدرس پروژه: مهر شهر
نوع پروژه: ایزوگام
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان