نام پروژه: ایزوگام در گرمدره

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما:
آدرس پروژه: گرمدره
نوع پروژه: ایزوگام
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان