خاک برداری و گودبرداری چیست ؟

بسیاری از افراد دو آیتم خاک برداری و گودبرداری در عملیات عمرانی را با یکدیگر اشتباه می گیرند. در حقیقت، خاک برداری برداشت پستی و بلندی های زمین میباشد و عمق خاک برداری حدود 60 سانتی متر می باشد.به این معنا که در خاکبرداری فقط پستی و بلندی های سطح برداشته میشود. در مقابل گودبرداری معنای دیگری دارد. در گودبرداری سطح محیط مورد نظر بیش از ۶۰ سانتیمتر برداشته میشود . و به همین دلیل گودبرداری کاری به نسبت سنگین تر از خاک برداری میباشد و بایستی با ماشین الات مخصوص گودبرداری صورت بگیرد

خاک برداری و گودبرداری چیست ؟

انواع زمین ها در خاک برداری و گودبرداری
نکته بسیار مهم و موثر در خاکبرداری و یا گودبرداری، نوع زمین است. بسیار مهم است ک گودبرداری یا خاکبرداری در چه نوع زمین صورت خواهد گرفت به طور مثال اگر زمین سخت باشد به مراتب کار سختتر خواهد بود.
انواع زمین ها عبارتند از:
1- زمین دستی، نرم بیلی، ماسه و شن: این نوع زمین ساده ترین نوع زمین برای انجام خاکبرداری و گودبرداری میباشد و این نوع عملیات راحتتر قابل انجام است. منظور از عبارات «زمین دستی» یا بعضا «خاک دستی»، زمینی که به صورت دستی یا باهمان بیل خاک آن پر شده باشد(نه به صورت طبیعی در زمان طولانی و سالهای زیاد تحکیم شده باشد). خاک این نوع زمین ها، با فشار پا و بیل به سادگی قابل جابجایی هستش
2- زمین لجنی: این نوع زمین ها از نوع خاک های ریزدانه است . آب در این نوع زمین ها بسیار زیاد میباشد از این رو، زمین لجنی گفته میشود. میزان آب در این نوع خاک ها به قدری زیاد است که ماشین های خاکی در آن فرو میروند.
3- زمین کلنگی: این نوع زمین ها، اگرچه باز هم زمین سختی نیست، اما از دو مورد بالایی سخت تر میباشد. این نوع زمین ها خاکشان با کلنگ کنده و با بیل برداشته میشود. البته این زمین ها به اندازه ای سخت نیست که پس از ضربه کلنگ، آثار کلنگ روی خاک آن به جا بماند. به همین دلیل پس از هر ضربه کلنگ روی این نوع خاک، یک توده خاک کنده خواهد شد.زمین کلنگی، همان گونه که دیده میشود آثار خاکبرداری روی آن باقی میماند.
4- زمین دج: این نوع زمین به مراتب سخت تر از کلیه موارد بالا است. این زمین به سختی با کلنگ کنده می شود و با بیل برداشته می شود. این زمین به قدری سخت است که جای کلنگ روی این نوع زمین موقع کندن باقی می ماند. بهترین روش برای خاکبرداری در این زمین ها با این نوع خاک، استفاده از دج بر میباشد.
5- زمین های سنگی: سخت ترین نوع خاک در این نوع زمین میباشد. این زمین به صورت کاملا یکپارچه سنگی بوده و از این رو کار در این نوع زمین بسیار مشکل است. برخی به اشتباه، به زمینی که در آن قلوه سنگ زیادی وجود دارد، زمین سنگی می گویند. اما این تفکر اشتباه بوده و این نوع زمین ها کاملا سنگی بوده و یکپارچه سنگ میباشد و برای تخریب بایستی از مواد منفجره استفاده نمود. البته باید به این نکته نیز توجه نمود که استفاده از مواد منفجره، در همه مناطق نمیتوان انجام داد. بلکه می بایست در مناطق مسکونی وابادی، این نوع سنگ با بولدوزر D9 کنده شده و با D8 برداشته شود.