جدول‌ گذاری چیست؟

جدول‌ گذاری و آبروسازی به منظور جداکردن محوطه به خیابان ها ، پیاده‌روها، فضاهای سبز و برای جمع‌آوری سطحی انجام می شود . هر مورد نکات و کدهای اجرایی باید در نقشه مشخص شود و پیمانکار موظف است پس از اصلاح و تسطیح سطح و رسیدن به کدهای موردنظر جدول گذاری و ابروسازی را انجام بدهد
مصالح جدول‌ کاری جوی آب شهری چیست؟
برای جدول‌گذاری عمدتاً از بتن پیش ساخته و در برخی موارد با توجه به شرایط کار از بتن درجا برای جدول گذاری استفاده می‌شود. با توجه به کم ارتفاع بودن جدول های بتنی، عموماً این جدول‌ها بدون آرماتور است و در صورتی که ارتفاع کارگذاری جدول بیشتر و رانش خاک قابل توجه باشد ، باید از جدول‌های بتن مسلح استفاده شود . برای هدایت و جمع‌اورق آبهای سطحی کوچه‌ها و خیابانها می‌توان از کانیوو با مقاطع V شکل یا U شکل از بتن پیش‌ساخته یا درجا استفاده کرد. اگر از جدول‌گذاری به صورت سرپوشیده برای جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی استفاده شود، باید در فاصله‌های مشخص و بر اساس نقشه‌های اجرایی ، دریچه‌های تخلیه و جمع‌آوری آبهایی که از شست و شوی خیابان و آبهای باران به صورت دریچه‌های افقی، عمودی یا ترکیبی از این دو اجرا شود.

جدول گذاری

روش اجرای جدول‌ گذاری و آبروسازی آبراهه شهری
پس از انجام عملیات تسطیح و زیر‌سازی محوطه ، پیمانکار باید اول خیابانها و پیاده‌روها را با میخکوبی از هم تفکیک کند و پس از ارزیابی و برداشت نیمرخ طولی با توجه به خط پروژه و کد میخهای برداشت شده، کدهای کف تمام شده جدول‌گذاری را مشخص کند و بر اساس کدهای خواسته شده، اقدام به خاکبرداری محل جدول گذاری بکند. بایدتوجه داشت که مسیر دقیق اجرای جدول در خط مستقیم و قوسها، باید با رنگ علامت گذاری شود. جدول‌گذاری باید روی بستر متراکم و مستحکم و یکنواخت اجرا شود. در محلهایی که به علت ناهمواری زمین و نامناسب بودن خاک بستر، خاکبرداری باید صورت گیرد، پس از خاکبرداری باید تا تراز موردنظر با مصالح مناسب نظیر قلوه سنگ و ملات زیرسازی صورت گیرد. در صورتی که به علتهایی و بر اساس نقشه‌های اجرایی ارتفاع جدول‌گذاری یکسان نباشد و نتوان از جدول‌های پیش‌ساخته استفاده کرد، باید جدولسازی با بتن درمحل صورت گیرد، جدولهای پیش‌ساخته باید پس از تراز و اجرا، بندکشی شود. چنانچه طول جدول‌گذاری طولانی باشد، باید طبق نقشه‌های اجرایی درزهای انبساط به پهنای حداقل ۱۰ الی ۱۵ میلیمتر اجرا شود، فاصله درزهای انبساط باید کمتر از ۶ متر باشد. درزهای انبساط باید با مواد مناسب مثل آسفالت پوشش داده شود.

اگر در کانالهای جمع کننده آبهای سطحی و باران با جدول‌های پیش‌ساخته اجرا شود، باید ابتدا جدول های دوطرف در تراز موردنظر، اجرا و سپس کف کانال با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب کفسازی شود. ضخامت این بتن در وسط باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد که در طرفین با انحنا به جدول‌های کناری بسته می‌شود و سپس با ملات سیمان به عیار ۱:۳ اندود لیسه‌ای می‌گردد. اگر قرار باشد وسایل نقلیه از روی آبروها و جدول‌ها عبور کند، باید روی جداول از دالهای بتنی به ضخامت حداقل ۱۵ سانتیمتر یا  شبکه‌های فلزی اجرا شود این دالها یا شبکه‌های آرماتور، باید در محل خود طوری نصب و محکم شوند که در اثر ضربه و حرکت وسائط نقلیه لق و شکسته نشود.
انواع جدول گذاری:
_جدول گذاری کانیو
_جدول گذاری نهری
_ جدول گذاری تک جدول
_ جدول گذاری کتابی
قیمت جدول کاری خیابان به عامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها نوع  جدول گذاری میباشد یعنی قیمت اجرای جدول نهر ، قیمت اجرای جدول کانیو ، قیمت اجرای تک جدول و قیمت اجرای جدول کتابی متفاوت است.
یکی دیگر از دلایل تغییر قیمت جدول کاری پیاده رو ها متراژ پروژه ها می باشد یعنی هر چقدر متراژ پروژه بالا باشد قیمت جدول کشی پیاده رو پایین می آید و برعکس هر چه متراژ پروژه کم باشد قیمت جدول گذاری پیاده رو بالا میباشد.
همچنین قیمت جدول کشی پیاده رو با مصالح و بدون مصالح متفاوت میباشد و نکته دیگر اینکه اگر جدول کاری پیاده رو همراه با جمع اوری و حمل نخاله باشد قیمت اجرایی بالا میرود.
بسیاری از پیمانکاران هنوز نمی دانند که اجرای جدول و محاسبه قیمت آن چگونه انجام میشود
محاسبه جدول کاری به صورت متر طول میباشد و متر مربع محاسبه نمیشود.