پیاده‌رو سازی چیست؟

به طور کلی همه راه‌های ارتباطی کنار محوطه ساختمان‌ها و راه‌های ارتباطی دسترسی که عبور وسایل نقلیه موتوری بر روی آن مجاز نباشد را پیاده‌رو میگویند. پیاده روسازی به دو قسمت زیرسازی و روسازی تقسیم میشود و برای اجرایی هر قسمت از کار باید به نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی خصوصی توجه شود
آماده سازی بستر و زیرسازی پیاده‌رو
برای زیرسازی ابتدا باید عملیات خاکبرداری و خاکریزی بر اساس نقشه‌های اجرایی و کدهای خواسته شده صورت بگیرد، و در صورتی که برای رسیدن به تراز مورد نظر فقط نیازمند عملیات خاکبرداری باشد، باید خاکبرداری محل پیاده روتا رسیدن به زمین با مقاومت کافی انجام شود و خاکبرداری‌های اضافه بر نقشه‌ها صورتجلسه شود. اضافه خاکبرداری تا رسیدن به تراز زیر کف با مصالح مناسبی مانند آهک، سنگ لاشه چینی لایه ای پر و اماده شود

زیرسازی با شفته آهک
از شفته آهک به عنوان زیرسازی پیاده‌روها به عنوان زیراساس استفاده می‌شود. شفته آهکی از خاک محل و از مصالح موجود حاصل از خاکبرداری درست میشود. اهک با کیفیت مناسب با توجه به نوع خاک محل، دانه بندی و میزان رس موجود در خاک اضافه میشود. در نتیجه با این اختلاط یون‌های کلسیم موجود در آهک توسط ذرات رس جذب شده و این ذرات به ذرات بزرگتر تبدیل میشوند و در نتیجه میزان حد خمیری خاک رس افزایش پیدا میکند و در مرحله سخت شدن، با تشکیل آلومینات و سیلیکات کلسیم شفته آهکی تشکیل میشود. هرچه محیط گرمتر باشد، سخت شدن شفته آهکی زودتر انجام میشود، بخاطر همین توصیه می‌شود شفته آهکی در مناطق گرم به کارگیری شود.

پیاده‌رو سازی

زیرسازی با مخلوط رودخانه‌ای
برای زیرسازی پیاده‌روها می‌توان از مخلوط رودخانه‌ای استفاده کرد. مشخصات مخلوط از نظر بزرگترین قطر مصالح و میزان خاک ریزدانه (ردشونده از الک نمره ۲۰۰)، باید بر اساس مندرجات مشخصات فنی خصوصی صورت بگیرد. مخلوط باید با ضخامت‌های تعیین شده در مشخصات بر روی بستر پیاده رو، پخش و تسطیح شده و تا تراکم مورد نظر با ماشین الات مناسب و مورد تأیید کوبیده بشود.
زیرسازی با بلوکاژ
در مواردی از بلوکاژ بر روی بستر استفاده میشود که مورد تایید دستگاه نظارت برسد  بخاطر اینکه بلوکاژ در محل های با اهمیت پایین استفاده میشود. در این حالت روی بستر پیاده‌رو با چیدن قلوه‌های درشت به ضخامت ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر پوشش داده می‌شود و برای پر کردن فضاهای خالی آنها و چفت و بست بهتر، شن و ماسه ریزدانه روی قلوه سنگ‌ها، پخش و با ماشین الات مناسب تراکم ،کوبیده می‌شود تا اینکه فضای خالی کاملاً پر شده و یک سانتیمتر شن و ماسه بر روی تمامی سطوح پخش شود.
روسازی پیاده‌رو
روسازی برای حفاظت پیاده‌روها در مقابل عوامل جوی و فرسایش انجام میشود. پس از انجام عملیات زیرسازی ، عملیات روسازی باید بر اساس نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی انجام میشود.